Đổi Thẻ Cào AuTo

 

WEB OFF 1 THỜI GIAN VUI LÒNG KHÔNG GỬI THẺ

 

 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 14.5% 13.5% 13.5% 12% 12% 13.5% 15% 15% 15%
Đại lý 0% 13.5% 13.5% 12% 12% 13.5% 15% 15% 15%
Sieu vip 17% 17% 18% 17% 17% 17% 16% 16% 16%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 15%
Đại lý 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 15%
Sieu vip 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 21%
Đại lý 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 21%
Sieu vip 16.7% 16.7% 16.7% 16% 15.5% 15.5% 15.5% 15%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Đại lý 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Sieu vip 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Đại lý 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Sieu vip 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 24% 24% 32% 24% 24% 24% 28% 24% 24% 0% 0% 0%
Đại lý 24% 24% 31.5% 24% 24% 24% 27% 24% 24% 26.4% 26.4% 0%
Sieu vip 15% 15% 0% 15% 15% 15% 0% 15% 18% 0% 18% 18%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý 18% 18% 18% 18% 18%
Sieu vip 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Đại lý 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Sieu vip 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14% 14% 14%
Mua Thẻ Cào AuTo
�v�˚�a�ȫrxi�.��'n�l��'�(gn�q�&��קn���� \��+j����ra��������zyb�)�j ڽ�-j ڽ褆�л&��פ����ל�Ʈ��gn���۲��

Tin tức và sự kiện